Unsere Preise

Sommer: 32 Euro pro Person , pro Nacht mit Frühstück

Winter:   42 Euro pro Person, pro Nacht mit Frühstück, im Winter Halbpension möglich plus 12 Euro pro Person

Kurtaxe:  2,00 Euro